HAVRANE Z KAMENE

aneb

ČARODĚJNICE Z BYČÍ HORY

na motivy knihy Tomáše Pěkného

Dramatizace a režie - Ivana Faitlová

Scéna a kostýmy - Milena Jelínková + kolektiv

Loutky - Dagmar Jandová

Hudba - Ivana Faitlová

Režijní a dramuturgická spolupráce - František Kaska

Hráli - Martina Hartmannová, Eva Wasková, Dagmar Jandová, Dáša Feifrlíková, František Kaska, Miroslav Hartmann, Jitka Matějovicová, Ivana Faitlová

Ceny Loutkářské Chrudimi 2000 - za inscenaci, za režii a dramaturgii


F O T O G A L E R I E

Kliknete-li na vybraný obrázek - zvětší se.
Další obrázek - klikněte na pravou stranu obrázku. Předchozí obrázek - klikněte na levou stranu obrázku.

HAVRANE Z KAMENE HAVRANE Z KAMENE HAVRANE Z KAMENE

HAVRANE Z KAMENE HAVRANE Z KAMENE HAVRANE Z KAMENE


- ZPĚT NA HISTORII -