vzniklo jako amatérský soubor v roce 1978 v Plzni. Od roku 1993 funguje jako občanské sdružení. Svůj repertoár soustředí na děti předškolního a mladšího školního věku, přesto jsou jeho představení přijímána  s  velkým  ohlasem  i  dospělými.

Vedoucí souboru, autorkou textových předloh, hudby a zároveň režisérkou je od roku 1991 Ivana Faitlová, která získala dvě ceny UNIMA za mimořádný umělecký počin v oblasti amatérského loutkového divadla. Inscenace divadla Střípek byly v posledních letech s úspěchem uváděny na divadelních přehlídkách a festivalech v celé republice. Divadlo za dobu své působnosti hostovalo ve Francii, Polsku, a Slovensku a účinkovalo i na mezinárodních festivalech profesionálních loutkových divadel v Rakousku a Španělsku. V současné době patří divadlo Střípek ke špičce amatérského loutkového divadla v České republice.

Mezi nejúspěšnější tituly patří " Klobásová komedie", "Kérkonošská pohádka", Cikánské princezny", "Brum-pohádka", "Modrý Mauricius", "Havrane z kamene " a "Finist, jasný sokol". Vzhledem ke změnám v členství v souboru už však nejsou v repertoárové nabídce.

V roce 2003 vznikla inscenace, která je výjimečně adresována dospělým a dětem od dvanácti let a to KOUZELNEJ MLEJN aneb co se mele pod duchnou. Představení získalo na "Loutkářské Chrudimi 2003" ceny za inscenaci , režii a hudbu , dále pak čestné uznání za herecký výkon. Byla nominována a velmi úspěšně přijata na přehlídkách "Jiráskův Hronov" a "Přelet nad loutkářským hnízdem" v Praze .

Tak to jsme my.